Turist i värmland Startsida | Nyhetsbrev | Evenemang (www.varmland.org) | Mat, Logi & Guider | Filmer | Om företaget | Kontakta oss


Läs senaste Turist i VärmlandLäs senaste VänertidningAnge kod "värmland 13"
för 10 % rabatt vid beställning


Unik samling av allmoge Hagfors hembygdsgård

Kategori: Hembygdsgårdar i Värmland


Hagfors 1953 fick Hagfors Hembygdsföreningen gård i gåva av Uddeholms
AB för att skapa en hembygdsgård.
Idag är den så kallade Dalkarlstorpsgårdenett omtyckt besöksmål
där den ligger på en höjd vid södra infarten till Hagfors.


Hagfors Hembygdsförening bildades för drygt 50 år sedan av någrapersoner som ville rädda kvar allmogeskatten till kommande generationer. Idag innehåller samlingarna på hembygdsgården mer än 1 600 föremål, samtliga dokumenterade och numrerade.
Det ligger ett stort arbete bakom all dokumentation, beättar Karin Sörensen, ordförande i föreningen.
Sommartid har hembygdsgården blivit ett alltmer populärtutflyktsmål inte bara för Hagforsborna utan också för turister med sitt cafe, utställningar, bakstuga, vävstuga och miljöer från förr.
Till ett av de mer unika föremålen hör en självspelande orgel byggd 1896 av folkskolläraren och organisten A G Peterson från Älvsbacka.
Hagfors Hembygdsgård används också flitigt vid familjehögtider. Iden stora logen med servering har det under årens lopp samlats mycket folk i samband med bröllop, dop, och andra bemärkelsedagar.
Vår målsättning är att skapa en levande mötesplats där det nya
möter det gamla, säger Karin Sörensen.


Hagfors

Karta« Tillbaka


Turist i Värmland | Gjutarg 2 E | 681 50 Kristinehamn | Mob 0709-950 455 | Tel/fax 0550 - 109 88 | info@turistivarmland.se