Turist i värmland Startsida | Nyhetsbrev | Evenemang (www.varmland.org) | Mat, Logi & Guider | Filmer | Om företaget | Kontakta oss


Läs senaste Turist i VärmlandLäs senaste VänertidningAnge kod "värmland 13"
för 10 % rabatt vid beställning


Brattfallet - ett äventyr.

Kategori: Vildmark i Värmland


Vildmark i Värmland (also in english) Här finns ,ett av de få ännu ej utbyggda vattenfallen. Dödisgropar, rullstensåsar och en canjon
Älven Halgån är avrinning från ett 333 kvadratkilometer stort skogs och myrområde från Dalarnas gräns till övre delen av Klarälvsdalen. I dess sydligaste sträckning är Halgån en dal som mynnar ut i Klarälvsdalen och fyller på vatten i det världsunika meanderdelta som finns i den här delen av Klarälven.


Från Brattfallet till Halgåns sammanflöde med Klarälven är fallhöjden 80 meter utefter en 3 km lång sträcka av forsande vatten och fall
I den övre delen av denna sektion mellan Brattfallet och bron över landsvägen har Halgån grävt sig ner genom solit berg och skapat en stor 300 m lång canjon

Klarälven med dess tillflöden fungerade som transportled för timmer fram till 1991. Lämningar från dessa dagar finns kvar i nedre delen av canjonen
Jag följde ett gäng ungdomar en dag i Brattfallet..
De provade på linåkning, burmabroar etc, Först byggs linbanor och burmabroar på plats och när aktiviteterna är över plockas de ner. Aktiviteterna är mycket säkra men det kräver ändå en del mod för att våga delta. Men även utan arrangerade aktiviteter är det en sagolik upplevelse att var här och det är gratis.


Vildmark i Värmland (also in english)« Tillbaka


Turist i Värmland | Gjutarg 2 E | 681 50 Kristinehamn | Mob 0709-950 455 | Tel/fax 0550 - 109 88 | info@turistivarmland.se