Turist i värmland Startsida | Nyhetsbrev | Evenemang (www.varmland.org) | Mat, Logi & Guider | Filmer | Om företaget | Kontakta oss


Läs senaste Turist i VärmlandLäs senaste VänertidningAnge kod "värmland 13"
för 10 % rabatt vid beställning


Herrgårdar i Värmland

Kategori: Herrgårdar i Värmland


Hillringsbergs Herrgård I Värmland har herrgårdskulturen varit fast knuten till utvecklingen inom såväl jordbruk, skogsnäring som järnindustri.
I dag erbjuds bland annat möjligheter till konferenser, avkoppling och övernattning i genuin värmländsk herrgårdsmiljö. Andra herrgårdar är i dag museer eller hyser privatbostäder eller föreningsverksamhet.


Alsters herrgård, Karlstad.
Här föddes Gustaf Fröding 1860. Första gången Alsters Herrgård nämns är så tidigt som 1397 då det fanns en kvarnrörelse vid Alsterälven. På 1500-talet ägdes gården under kortare tider av Gustav Vasa och Hertig Karl, sedermera Karl IX - Karlstads grundare.
1837 köpte brukspatron och köpmannen Jan Fröding Alsters Herrgård. I den västra flygeln inredde han sitt brukskontor. Den östra flygeln blev hem till den nygifte sonen Ferdinand och hans hustru Emilia, Gustaf Frödings föräldrar.
1866 gick Alsters herrgård ur familjen Frödings händer. Sedan 1968 är den registrerad som byggnadsminne, och är i dag en minnesgård över Gustaf Fröding.Alstrums gård, Karlstad.
Gården, som ligger vid Alsterälven strax norr om Alsters kyrka, omnämns första gången 1326 under namnet Alstremsrudhum. Det första järnbruket anlades troligtvis redan 1611 men det var först 1638 som dåvarande ägaren Henric Kolthoff begärde privilegier för att anlägga en stångjärnshammare. Samme man uppförde troligen även den första herrgårdsbyggnaden, av vilken den i gråsten murade källarvåningen alltjämt kvarstår.
Järnbruket lades ned 1859. En kvarn, som även den tillhörde herrgården, brann ned 1959. I dag är herrgården ett bed & breakfast samt har verksamhet med islandshästar.

Bofors Herrgård, Karlskoga.
Herrgården, som är i tre plan, var tidigare representationsbostad för bruksdisponenten för AB Bofors. Herrgården byggdes 1938 och ritades av Sven Wingqvist, själv bruksdisponent i Bofors 1933-36. Byggnaden som, med undantag för några år, var tjänstebostad ända fram till slutet av 1990-talet är i dag hotell.
(Interiörbilden i detta reportage är från Bofors herrgård)Dömle herrgård, Forshaga
På en landtunga mellan Smårissjöns västra strand och Dömleälven ligger Dömle Gård. Här anlades i början av 1600-talet Dömles övre och nedre hammare.
Järnhanteringen föregicks av jordbruk med anor från medeltiden. Järnbruksrörelsen lades ner 1884 och efträddes av en såg. Så småningom utvecklades gården till en modern lantegendom med elektriskt kraftverk, kvarn,såg- och torvströfabrik.
Från 1946 till våren 2004 var gården stiftsgård till Karlstad stift . 2004 sålde stiftet gården och nu fungerar Dömle herrgård som konferens och rekreations hotell.
Forshaga golfklubbs bana ligger i anslutning till gården.
Den kvarvarande äldre bebyggelsen har kulturhistoriskt värde och utgör exempel på äldre tiders bruks-och jordegendommar.

Geijersgården, Ransäter.
Geijersgården är en minnesgård över skalden, tonsättaren och historikern Erik Gustaf Geijer (1783-1847). Den ägs och drivs av geijerska släktföreningen och ger en god bild av det värmländska brukspatronshem som en gång var Erik Gustaf Geijers barndomshem. På gården finns även ett minnesrum över F A Dahlgren, som också växte upp på gården. Hans sånglustspel, Värmlänningarna, framförs varje år i midsommartid på Ransäters hembygdsgård.

Hennickehammars herrgård, Filipstad.
Vid Norrköpings riksdag 1604 beslutades det att det skulle anläggas stångjärnshammare i riket. Hamrar uppfördes, bland att i den värmländska Bergslagen vid Vekhyttan (där Filipstads anlades 1611) och vid Hennickehytta som platsen då benämndes. I trakten fanns järnmalmsgruvor, silvergruvor samt fynd av zink och bly. Hennickehammars herrgård uppfördes 1722. Hennickehammars bruk fortlevde ända fram till början av 1900-talet. I dag är herrgården en hotell- och konferensanläggning

Kalhyttans herrgård, Filipstad.
Kalhyttans herrgård nämns första gången 1727 och ägdes då av köpmannen Adam Herveg. Förmodligen byggdes herrgården av släkten Herveg som var en av de mest inflytelserika familjerna i Filipstad. Gården förblev i brukspatroners och köpmäns ägo fram till 1922 då staden köpte huvudbyggnaden och den omgivande parken för att inrätta ett barnhem som drevs fram till 1934. Alltsedan dess har hotell- och rekreationsverksamhet bedrivits vid Kalhyttans herrgård.
Letafors herrgård, Sysslebäck.
I Letafors fanns Värmlands nordligaste järnbruk från 1600-talet fram till slutet av 1800-talet. Herrgården byggdes i slutet av 1700-talet. Dess nuvarande utseende med två våningar fick den under brukets storhetstid kring mitten av 1800-talet. Herrgården användes under 1900-talets första del som ålderdomshem och efter det som bostad för skogshuggarfamiljer. I dag erbjuder Letafors herrgård turistverksamhet och övernattningsmöjligheter.

Sikfors herrgård, Hällefors.
När kapten Axel Johan Uggla förvärvade Sikfors bruk 1797 lät han bygga en herrgård vid norra änden av sjön Sörälgen. 1849 stod herrgården färdig. Fram till början av 1900-talet var herrgården bostad för bruksdisponenten. I dag är Sikfors herrgård gästgiveri och hotell.

Sundbergs gård, Sunne.
Dagens Sundsberg byggdes av brukspatronen och assessorn Olof Antonsson kring mitten av 1700-talet. Sonen Bengt Reinhold tog sedan över gården och enligt historien var Bengt förebild till den vackre Altringener i Selma Lagerlöfs Gösta Berlings Saga.
Under 1800-talet och fram till vår tid har gården bytt ägare flera gånger och 1976 lämnade sista privata ägaren, tandläkarfamiljen Tore och Birgitta Sjöqvist över gården till Sunne kommun. Museisamlingarna kommer från makarna Sjöqvists hem. Det mesta är i sin tur arv från deras familjehem.

Svaneholms herrgård, Svanskog.
Herrgården har traditioner från 1100-talet. Källarvalven under lilla flygeln - "kavaljersflygeln" - anses ha byggts under 1300-talet. De nuvarande byggnaderna uppfördes under åren 1765-1778.
Ursprungligen ägdes herrgården av kyrkan. År 1527 indrogs herrgården till Kronan av Gustav Vasa. Senare förlänades Svaneholm till en gren av adelssläkten Uggla, som även erhöll privilegiet att här bedriva järnbrukshantering. Detta näringsfång skapade förutsättningen för det ekonomiska uppsving som under 1770-talet manifesterades genom uppförandet av den magnifika "slottsefterliknande" herrgården.


Vägsjöfors Herrgård, Torsby.
Herrgården är en bruksherrgård med anor från mitten av 1700-talet. År 1743 utfärdas previlegiebrevet för att få starta järnhantering. Under 150 år pågick järnbrukets verksamhet, med sin glansperiod under första halvan av 1800-talet. Under 1900-talet första hälft ägdes gården av olika skogsbolag och år 1968 köpte Missionsförbundet gården av dåvarande ägaren, Uddeholmsbolaget.
I dag erbjuder herrgården vandrarhemsboende, pensionatsboende samt rum med hotellstandard. Vägsjöfors Herrgård genomgår nu en omfattande renovering där huvudbyggnadens 12 gästrum återfår en gammaldags herrgårdsstil med möbler, tapeter, textilier med mera.

Värmlands Säby, Kristinehamn.
Gården har anor från 1200-talet. Det nuvarande huset invigdes 1774 och var då i den gamla värmländska familjen Linroths ägo. 1870 togs gården över av Gustaf Åkerhielm, politiker som även var statsminister under en period. Svärsonen Henric Falkenberg köpte gården 1898 som sedan dess har varit i familjen Falkenbergs ägo.
Tredje generationens Falkenberg på Värmlands Säby, Baron Henric Falkenberg, brukar själv visa runt på gården. Besökande barn och vuxna kan roa sig med att promenad i den äggformade häcklabyrinten. Här finns en tapetutställning och en utställning av äldre tiders åkdon. Här visas även tidigare generationers dockor, skepp och leksaker.

Ulfsbygården, Sunne
Länsmansgården eller Ulfsby Herrgård som den egentligen heter har en historia med rötter i medeltiden. Första uppteckningen om gården finns i 1540-talets jordabalk. Idag är vi ett klassiskt herrgårdshotell som varit i släktens ägo sedan 1914.
År 1923 anlände den förste gästen till Länsmansgården, början på den epok vi förvaltar ännu idag. Gården ligger alldeles intill sjön Fryken med en fantastisk vacker utsikt. Restaurangens inriktning är svenskt kök och präglas av en traditionsrik kokkonst som pågått i generationer på Länsmansgården.
Många av våra rum och konferenslokaler bär namn av gestalter ur Selma Lagerlöfs ”Gösta Berlings Saga”. Kronolänsman Anders Wahlstrand uppförde vår Herrgårdsbyggnad år 1850. Han var förebild till Länsman Scharling i Sagan.
Vår främsta ambititon är att få välkomna Dig till en upplevelserik och minnesvärd vistelse i avspänd atmosfär med kulinarisk finess som finner välbefinnande för kropp & själ.

Hillringsbergs Herrgård« Tillbaka


Turist i Värmland | Gjutarg 2 E | 681 50 Kristinehamn | Mob 0709-950 455 | Tel/fax 0550 - 109 88 | info@turistivarmland.se