Turist i värmland Startsida | Nyhetsbrev | Evenemang (www.varmland.org) | Mat, Logi & Guider | Filmer | Om företaget | Kontakta oss


Läs senaste Turist i VärmlandLäs senaste VänertidningAnge kod "värmland 13"
för 10 % rabatt vid beställning


Trädgårdar i Värmland

Kategori: Trädgårdar i Värmland


I Värmland finns ett antal trädgårdar i varierande stil.
Gamla trädgårdar, stadsparker, ört och köksträdgårdar m.fl. Här redovisas ett antal trädgårdar som är möjliga att besöka .
Pergolan . Arvika Stadspark -unik i Sverige
Ordet pergola är italienska och betyder lövsal. Lövtäckta pelargångar
kom att bli viktiga inslag i italienska renässansträdgårdar där de gav
skugga och svalka. Pergolor uppfördes ofta av dyrbara material ej
sällan med pelare av marmor. Under 1600-talet blev lövtäckta gångar
ett omtyckt stämningsskapande inslag även i svenska parkanläggningar.
I Sverige utvecklades en egen stil med en mängd dekorativa detaljer i
olika former och material. Pergolan i Arvika uppfördes år 1913 och hade
ursprungligen ett högt flackt valv. Detta har senare utbytts mot en lägre
sadeltakskonstruktion. Pergolan, som är täckt med vildvin, är uppdelad i
två segment, som tillsammans mäter hela 82 meter.
Det lär finnas en pergola i England, som är över 90 meter lång.
Även om pergolan i Arvika stadspark är något kortare är den dock unik
i sitt slag i Sverige och sannolikt också av internationellt intresse
I parken finns också skulpturen Sommardopp av Christian Eriksson.

Geijersgården, Ransäter
Erik Gustav Geijers (1783-1847) födelsehem i Ransäter ger en
god inblick hur en värmländsk herrgårdspark och -trädgård kunde
se ut under 1800-talet. Dock har såväl herrgården som dess omgivande
träd, buskar och planteringar en äldre historia än så. Vårdträdet vid
entrén, en lönn, planterades 1921 efter att det förra trädet blåst ned
efter 300 års trogen tjänst.
Dagens trädgård är betydligt mindre än under 1800-talet. De olika
gårdsbyggnaderna avgränsas av höga buskar. Vid den norra flygeln
har busken klippts, och vid den södra flygeln har busken fått växa vilt.
Lägre buskar ramar in bersån på huvudbyggnadens baksida.
Vid en vidsträckt utsikt över åker och ängsmark finns bland annat
äppelträd varav ett av de äldsta är ryskt och lär ha kommit till
Sverige via Karl XII:s armé kring tiden vid Poltava.


Klevane örtträdgård
Cirka fem kilometer utanför Årjäng ligger Klevane örtagård, en av
de få örtträdgårdarna i Värmland som arbetar med kommersiell odling
av örter och kryddor. Här odlas vanligare kryddor såväl som salvia,
mynta och lavendel. Kunderna är restauranger i både Norge och Sverige.
Man har även levererat örter till förra årets Nobelmiddag i Oslo.

.

Mariebergs Park, Kristinehamn
Mariebergs Park är 120 år gammal och tillkom i samband med att Mariebergs hospital byggdes 1883. Parken har en areal på 32 hektar och är helt och hållet anlagd, grävd och byggd för hand av patienter och vårdare under översyn av överläkaren och trädgårdsmästaren.
Här finns sammanlagt 13 kilometer klippta häckar av olika slag. Runt om i parken finns ett stort antal träd, 78 olika släkten, 266 arter av lövträd och buskar. Av släkten barrträd finns det nio med 31 olika arter.
På området finns en damm med tillhörande musiktorn. Dammen är grävd för hand med stensatt botten. Bäcken som rinner uppifrån Strandmossen, genom dammen, är även den stensatt hela vägen ända ut till Vänern. I parken fanns det tidigare en stor fruktträdgård och flera växthus. I dag är växthusen nedlagda och rivna. Men det finns en visionen om en uppbyggnad av växthus med odlingar.

Mårbacka Sunne
Gården Mårbacka är som de flesta vet Selma Lagerlöfs hem. När hon köpte tillbaka gården 1907 var hon angelägen att ge trädgården tillbaka sin forna glans. I sin sista bok "Höst" från 1933 skriver hon om hur barndomens goda äpplen av favoritsorten Klar Astrakan medverkade till att hon köpte tillbaka gården.
"Jag kände på tungan smaken av de daggfriska, solmättade astrakanerna, och jag sa till mig själv, att jag måste laga, att jag kunde återförvärva Mårbacka för att än en gång äta av dess äpplen".
I Mårbackas trädgård finns även en stor köksträdgård med inslag av blommor och andra växter.
Under tiden 25 juni till 28 aug pågår en trädgårdsutställning på Mårbacka.

Rottneros park, Sunne
Rottneros Park är en av landets största parker i privat ägo (ägs av en stiftelse) och omfattar 40 hektar. Anläggningen kom till under åren 1918-1959 men till övervägande del efter 1945.
I dag är Rottneros parken kanske mest känd för sin unika samling av skulpturer, utförda av främst svenska skulptörer som Carl Eld, Tobias Sergel, Erik Grate, Carl Milles och värmlandssonen Christian Eriksson. Parken består av olika "rum" uppkallade skulptörerna och skulpturerna, exempelvis Dianaparken och Engelbrektsparken.
Konstverken inramas av ljuvliga blomsterträdgårdar, praktfulla björkalléer, fontäner och en örtagård. Utöver de storslagna rhododendronpartier, färgsprakande pion- och azaleagrupperingar, rosengårdar och tusentals perenna växter planteras årligen 25 000 sommarblommor i parken.
Värd att nämna är också Bibelträdgården i parkens västra del som är en populär plats för vigslar och dop.

Sandvikengårdens Bibelörtagård, Edane
I skogen vid Värmelns strand tre kilometer öster om Edane samhälle ligger Sandvikengårdens Bibelörtagård. Bibelörtagård kallas den därför att den största avdelningen innehåller örter som nämns i Bibeln. Här finns bland annat vitsenap, mynta, dill, isop, kummin, malört, vinruta och den två meter höga Ålandsroten.
I en stor rund ”bukett” finns den så kallade kyrkogångsbuketten, den bukett som kvinnorna förr hade med sig till kyrkan för att lukta på. När buketten var som allra finast innehöll den luktsalvia, timjan, hjärtansfröjd, isop, åbrodd, lavendel och krusmynta.
Sedan ett par år tillbaka finns också några krukväxter som har namn med Bibelanknytning, till exempel Mose stentavlor, Kristi bloddroppe (Fuchsia), Kristi törnekrona, Kristikorsblomman men även Jakobs stege (Blågull) med flera. Här finns också andra växter som nämns i Bibeln eller som hör till Mellanösterns flora, till exempel lin, vallmo och liljor.

Stadsträdgården, Karlstad
Stadsträdgården i Karlstad kom till kring mitten av 1800-talet då intresset var stort att anlägga stadsparker. 1863 startades Trädgårdsmästareskolan i Karlstad där eleverna tillsammans med Karlstads förste stadsträdgårdsmästare byggde upp parken, ekonomiträdgård och plantskola och sedermera växthus och orangeri.
Parken går i engelsk-victoriansk stil och var från början 11 hektar. I dag är den betydligt mindre, cirka 5,5 hektar, men fortfarande finns en del träd kvar från den tiden, bland annat en 300 meter lång ekallé.
I början av 1990-talet rustades parken upp igen efter att ha legat i mer eller mindre träda sedan slutet av 1950-talet. Kring fontänen (från 1895) växer bland annat den vackra bergsingefäran (Canna Indica) tillsammans med hostia och dagliljor. Vid parkens södra ände finns björkar från så vitt skilda platser som Nordamerika, Japan och Himalaya. Här finns också kopparlönn, strimmlönn, valnöt, olika arter av rönn och särskilda områden för rododendron som blommar vackert under sommaren.


von Echstedtska gården, Säffle
von Echstedska gården har en av de största samlingarna av värmländska äppelsorter och är med i den nordiska genbanken. Sammanlagt 21 sorter finns representerade här, allt från den relativt vanliga Stenbocken som har odlats i Skillingmark sedan 1700-talets slut till Risäter, ursprungligen från Risäters gård i Norra Råda, som kärnsåddes vid 1800-talets början.
Båda sorter är från Värmland, men med olika smak - och användningsområden.
– Vissa äpplen lämpar sig till bordsfrukter och vissa är bättre att göra mos av, förklarar intendent Käthy Nilsson.
Vid äppelträdgården finns också ett litet exemplar av Storkrisken. Det 300-åriga moderträdet med en omkrets av 4,3 meter finns i

Cyrillus blomsterentre på plats igen. Karlstad museum
Pergolan är gjord efter en gammal ritning och ska, precis som den gamla, tjänstgöra som entre mot Cyrillushuset.. Arkitekten Cyrillus Johansson såg den som en viktig del i hela museibygget.Pergolan kommer troligen att kläs med klätterrosor eller, eftersom pergolan är Kina-inspirerad, med amerikansk blåregn som är en kinesisk växt från början.
« Tillbaka


Turist i Värmland | Gjutarg 2 E | 681 50 Kristinehamn | Mob 0709-950 455 | Tel/fax 0550 - 109 88 | info@turistivarmland.se