Turist i värmland Startsida | Nyhetsbrev | Evenemang (www.varmland.org) | Mat, Logi & Guider | Filmer | Om företaget | Kontakta oss


Läs senaste Turist i VärmlandLäs senaste VänertidningAnge kod "värmland 13"
för 10 % rabatt vid beställning


Flottningsmuseèt Dyvelsten Forshaga

Kategori: Museér i Värmland


Värmlands museum 1991 upphörde timmerflottningen på Klarälven. Med den försvann en epok med rötter i medeltiden.
På Dyvelstens flottningsmuseum bevaras minnen och traditioner från den tiden.


När sågverksindustrin expanderade i mitten av 1800-talet ökade behovet av snabbt levererat virke. På åar, älvar och sjöar blandades flottgods från olika ägare. För att underlätta hanteringen bildades flera föreningar. En lag från 1880 sade att all flottning skulle ombesörjas av en flottningsförening. 1893 bildades därför Klarälvens flottningsförening (KFF) som ersatte den tidigare föreningen "Herrar timmerhandlare på Clara elf" vars protokoll finns bevarade sedan 1832. I flottningsföreningarna ingick olika intressenter som skogsägare och virkesuppköpare.
Så sent som för 30 år sedan var flottningen fortfarande i full verksamhet. Då flottades flera miljoner stockar varje år i Värmland och mer än 1500 personer hade säsongsanställning vid Klarälvens flottningsförening.
Tyvärr fick inte KFF uppleva sitt 100-årsjublileum. Klarälven blev Sveriges sista flottningsled och 1991 gick transporten av massaved över till lastbil och tåg.
Redan tidigare fanns indikationer på att flottningen skulle komma att upphöra. Från 1959 administrerades flottningen även på den norska sidan av Klarälvens flottningsförening. Den skiljning och sortering av virket som utfördes vid skiljeställena i Lusten och Löved i Forshaga kommun, lades ned 1982. Anledningen var att det bara fanns en flottgodsägare kvar, nuvarande Stora Skog AB.
Vi dessa skiljeställena sortarades de olika ägarnas virke ut, liksom de olika sortimenten, massaved, sågtimmer etc. Sedan buntades virket ihop och bogserades vidare.
En av de mest kända bogserbåtarna hette Lusten med efterföljande nummer. När Lustenbåtarna började dra sina långa släp på Klarälven och genom Karlstad, var det ett omtyckt och efterlängtat vårtecken.
Där flottningsmuseét ligger nu, låg Löveds flottningsställe fram till 1959. Kvar i Dyvelsten blev verkstaden från 1949 där upp till 20 man arbetade med renoveringar, underhåll och tillverkning av flottarhakar och annat material. Idag finns såväl verkstaden som flottarkojor och en av de kvarvarande Lustenbåtarna, Lusten 8, kvar.
Där finns också "Prejaren" uppställd. En minst sagt stadig och stabil båt som användes till att preja timren då timren flottades på sjörna längs med älven.


Fakta Klarälven
Klarälven har sin källa i Härjedalen och rinner in i Norge där den har sitt utlopp i Norges näst största sjö, Femudden. Därifrån rinner den som Trysilälven ned mot Värmlandsgränsen där den byter namn till Klarälven och rinner genom hela Värmland ned till Vänern.

Värmlands museum

Värmlands Turistråd

Forshaga kommun (also in English)

Karta« Tillbaka


Turist i Värmland | Gjutarg 2 E | 681 50 Kristinehamn | Mob 0709-950 455 | Tel/fax 0550 - 109 88 | info@turistivarmland.se