Turist i värmland Startsida | Nyhetsbrev | Evenemang (www.varmland.org) | Mat, Logi & Guider | Filmer | Om företaget | Kontakta oss


Läs senaste Turist i VärmlandLäs senaste VänertidningAnge kod "värmland 13"
för 10 % rabatt vid beställning


Gruvmuseer i Östra Värmland

Kategori: Museér i Värmland


Filipstad kommun Bergsbruk i Bergslagen.
I Filipstad kommun ligger fyra olika gruvor och gruvfält.
Detta område är en av Världens mineralrikaste platser.


Hökbergsfältet i Persberg
Här finns några av landets äldsta gruvor. Inom området,
som numer är naturreservat, finns cirka 400 gruvhål.
Här har det bedrivits gruvhantering ända sedan medeltiden
och under 1700-talet och 1800-talet var malmen från
Persberg den renaste och finaste som gick att uppbringa
i världen. När gruvdriften var som störst svarade Filipstads
Bergslag för 40% av världens malmproduktion.
Hökbergsfältet togs ur bruk år 1906.

Nordmarks gruvområde
I Nordmark i Filipstads bergslag började gruvdriften någon
gång efter digerdöden, under tidig medelålder.
Från år 1650 och hundra år framåt stod området för 10%
av världens malmproduktion.
Den sista gruvan i Nordmark lades ner 1980 och idag
kan man få guidade turer av Nordmarks
Hembygdsförening. Föreningen driver även ett
gruvmuseum där bland annat de gamla
belysningsinstrumenten visas.

Långbans Gruvby
Långban är världens mineralrikaste plats.
312 olika sorters mineral har hittats här och så många
finns ingen annanstans i världen. Omkring sju procent
av världens kända mineraler är upptäckta för första
gången i Långban, men det är inte bara mineralerna
som är sevärda här. Den kalkrika berggrunden ger en
ovanligt artrik flora av växter också. Sedan 1500-talet
har det bedrivits gruvbrytning och tackjärnsblåsning och
fruvbrytningen upphörde så sent som 1972.
På området finns en permanent mineralutställning.
Långban är dessutom födelseplats för de berömda
bröderna John och Nils Ericsson.
Hornkullens Silvergruvor
15 kilometer söder om Filipstad ligger Hornkullens
silvergruvor. Gruvorna är väl bevarade och utgör ett
unikt monument över svensk gruvdrift på 1500-talet och
1600-talet. Det finns möjligheter till guidade visningar
både ovan och under jord och möjlighet att vaska guld i
en närbelägen bäck.
Under jorden ligger Dunderkammaren, en grotta där
gamla föremål som man funnit i gruvorna visas.
Silverbrytningen påbörjades redan under 1400-talet och
pågick till 1800-talets mitt.

Filipstad kommun

Normarksgruvan

Långban

Karta« Tillbaka


Turist i Värmland | Gjutarg 2 E | 681 50 Kristinehamn | Mob 0709-950 455 | Tel/fax 0550 - 109 88 | info@turistivarmland.se