Turist i värmland Startsida | Nyhetsbrev | Evenemang (www.varmland.org) | Mat, Logi & Guider | Filmer | Om företaget | Kontakta oss


Läs senaste Turist i VärmlandLäs senaste VänertidningAnge kod "värmland 13"
för 10 % rabatt vid beställning


Järnskogs hembygdsgård - Beredskapsmuseum

Kategori: Museér i Värmland


Beredskapsmusèet Vid Järnskogs hembygdsgård
några hundra meter utanför
Koppom finns ett minnenas museum.
I en militärbarack från
1940-talet kan man följa vad
som hände under krigsåren
1939-1945 och se hur miljön var
för de soldater som gjorde beredskapstjänst
vid gränsen.


När man kliver in i museet, som kallas för Beredskapsåra, flyttas man först tillbaks till ett hem i 40-
talets Värmland. I bondköket tickar köksklockan och den gamla radion står på en hylla. När nyheterna sändes under kriget satt gårdens folk i köket och lyssnade:
”Ska detta drabba oss, vi som bor så nära Norge, hur ska det gå?”.
På bordet ligger matransoneringskorten. Många minns nog de omfattande bytesaffärerna och hamstringen av
mat. Och kaffet som man rostade av ärter, råg och kli.
I kammaren hänger det gamla nattlinnet på en galge. Under utdragssängen med halmmadrass står pottan redo. I ett hörn står stickmaskinen, en viktig ägodel vid
denna tid.
I nästa rum, befälsrummet, kan man läsa i en stor bok om alla flyktingar som tog sig över gränsen 1941 till 1945. Under denna period var Åke Hiertner landsfiskal över Järnskogs disktrikt. I hans sammanställning
finns 9912 flyktingar uppskrivna. Flyktingar som tog
sig över gränsen någonstans mellan Hån i Töcksmark och Högsäter i Skillingmark. Idag kommer busslaster med norrmän och besöker museet. Många hittar sina egna
namn eller namnen på släktingar i ”flyktingboken”.
i bildutställningsrummet får man många minnesbilder från kriget;
svenska soldater vid soppköket, tidningsurklipp
och privata brev. Här finns originalaffischer från nazistpartiet, kartor, diplom och fotokollage. I en annons från Nya Wermlands- tidningen står ”Varna din dotter för i
traktenlöstkringströvandemilitär.Nössemarks Husmorsförening”.
I nästa rum kan man bland annat se en vedkälke, ryggsäckar och fallskärmar som kurirer använde
för transporter över gränsen. Ett militärtält med en komplett telegrafutrustning, en kopia av en skyttevärn
och en sjukavdelning visas också.
Förutom allt detta kan man följa historien för en mängd människor som levde i Järnskogstrakten under denna tid; till exempel judinnan Mona Levin som flydde över gränsen som 3-åring och fick socker doppat i konjak för att vara tyst, Ole Burås som skötte flyktingtransporterna
över gränsen och blev dödad av tyska vid Krokssundsbron och mor Betsy i Östervallskog som försedde 3600 flyktingar med mat.

Bilder:
-KRIGSMINNEN I bondköket ligger matransoneringskorten på köksbordet.
-RUSNING Trafiken med kurirer var
tät.

Beredskapsmusèet

Karta« Tillbaka


Turist i Värmland | Gjutarg 2 E | 681 50 Kristinehamn | Mob 0709-950 455 | Tel/fax 0550 - 109 88 | info@turistivarmland.se